YARDIMCI HİZMETLER PERSONELİ İÇİN KANUN TEKLİFİ

3 Chp Milletvekili ve 1 MHP Milletvekili birleşerek YARDIMCI HİZMETLER SINIFI için kanun teklifi verdi. Kanun tekliflerindeki ortak karar yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılması üzerineydi.CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in 2/1324 Esas Nolu verdiği kanun teklifi ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenecek geçici madde ile atıl durumda olan ve hali hazırda memurun tanımı ile uyuşmayan Yardımcı Hizmetler Sınıfı tümden kaldırılarak bu sınıfta atıl durumda olan personelin öğrenimlerine uygun hizmet sınıflarına değerlendirilerek kamu yararının gözetilmesi ve verimliliğin artırılması amaçlanmıştır. CHP İstanbul Milletvekili Dr. Sibel Özdemir'in 2/1223 Esas Nolu verdiği kanun teklifinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenecek geçici madde ile YHS statüsünde çalışan kamu personeline yönelik bir defaya mahsus olmak üzere Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavının yapılması konusunda bir düzenlemeye ihtiyaç doğmuştur. Söz konusu bu değişiklik önerisi ile bu ihtiyacın karşılanması amaçlanmıştır. CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin 2/1331 Esas Nolu verdiği kanun teklifinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenecek geçici madde ile atıl durumda olan ve hali hazırda memurun tanımı ile uyuşmayan Yardımcı Hizmetler Sınıfı tümden kaldırılarak bu sınıfta bulunan personelin öğrenimlerine uygun hizmet sınıflarında değerlendirilerek kamu yararının gözetilmesi ve verimliliği arttırılması amaçlanmıştır. MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'nun 2/1166 Esas Nolu verdiği kanun teklifinde Yardımcı Hizmetler Sınıfının tümden kaldırılması ve bu Sınıfta çeşitli unvanlarda görev yapan personelin kurumlarında Genel İdare Hizmetleri Sınıfına dahil Memur unvanlı kadrolara atanmaları sağlanarak, Yardımcı Hizmetler Sınıfının varlığından kaynaklı sorunların ortadan kaldırılması öngörülmektedir.