Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı başvuruları başladı

EKPSS

EKPSS başvurusu 24 Ocak 2020 Cuma günü başlayıp-12 Şubat 2020 Çarşamba günü sona erecektir.

Ücret ödeme için son gün 13 Şubat 2020'dir.

EKPSS sınav tarih ve saati: 26 NİSAN 2020 Pazar saat 10.15.

EKPSS geç başvuru: 11-12 Mart 2020 (Sınav ücreti Geç Başvuru Gününde ödenir.)

EKPSS sınav ücreti: 35,00 TL.

Bu başvuru sadece lise (ortaöğretim), ön lisans, lisans mezunlarının sınav başvurusu içindir.
İlköğretim ve ortaokul mezunları için Kura başvuruları Mayıs ayında alınacaktır.

GENEL BİLGİ:ÖSYM; engel gruplarına, öğrenim düzeylerine, engellilerin algılama ve öğrenme yeteneklerine göre nasıl bir sınav oluşturulacağını belirlemek üzere, üniversitelerde ilgili engel grupları üzerine bilimsel araştırma yapan akademisyenlerin bulunduğu bir Bilim Kurulu oluşturmuştur. Bilim Kurulu; bilimsel bulguları değerlendirerek, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarındaki uzmanların görüşlerini alarak ayrıca, engellilerin temsilcileri ile çalışmalar yaparak sınav ile ilgili bir rapor oluşturmuştur. Bilim Kurulunca; Millî Eğitim Bakanlığının ortaöğretim kurumlarında engellilere yönelik eğitim programlarının ve içeriklerinin, görme, işitme, dil ve konuşma ile genel engelli grupları için aynı olduğuna yönelik görüşü de dikkate alınarak, sınavda sorulacak soruların içerik olarak aynı olmasının sınava girenler arasında bir haksızlık oluşturmayacağı, sınav uygulamasının; Kurulun adayların engel durumlarına uygun görüş ve önerileri göz önünde bulundurularak yapılabileceği görüşüne varılmıştır. Bu çerçevede, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun görüş ve önerileri doğrultusunda sınav ile ilgili olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır:

Görme engelliler için grafik ve şekilli soruların sorulmamasına,

İsteyen görme engellilere büyük punto (16 veya 18 punto) ile basılmış soru kitapçığı verilmesi durumunda genel engelliler gibi testleri cevaplayabileceklerine,

İsteyen görme engellilere ise okuyucu ve işaretleyici yardımı verecek görevli atanarak, görme dezavantajlarının önüne geçilebileceğine ancak, bu durumda başkasının okuduğunu anlamanın güçlüğünden doğan bir dezavantaj olmaması için sınav süresinin 2/3’ü kadar ek süre verilmesine,

Genel engellilerden ortopedik engellilerin ellerini kullanmakta zorluk çekenlere işaretleyici yardımı verecek görevli atanmasına ancak, bunun için ek süre verilmemesine,

Genel engellilerden CP hastalarının el ve baş hareketlerini sabit tutamamalarından dolayı kendilerinin talep etmesi durumunda okuyucu ve işaretleyici yardımı verecek görevli atanmasına ve bunlara da görme engelliler gibi ek süre verilmesine,

Genel engelli olup yaygın gelişim bozukluğu veya özgül öğrenme güçlüğü bulunan adaylara ise engel dezavantajını önlemek için sınav süresinin 1/3’ü kadar ek süre verilmesine,

İşitme engellilerden ilköğretime başlama yaşı sonrası işitme engelli olanların aynı müfredatı okudukları, karmaşık ve uzun paragraflar içermeyen sorular ile hazırlanmış testlerde diğer engel grupları içinde bulunanlar ile aynı sorulara cevap verebileceklerine ancak, algılamada gecikmeler olacağından sınav süresinin 1/3’ü kadar ek süre verilmesine,

İlköğretime başlama yaşı öncesi işitme engelli olanlar için aynı müfredatı okusalar bile ek sürenin yetersiz olacağı ve onlara soruların içeriklerinin de günlük ve yaygın olarak kullanılan kelimelerden oluşan soruların yer aldığı ayrı bir test hazırlanmasına ve sınav süresinin 1/3’ü kadar ek süre verilmesine,

Dil ve konuşma engelli adaylara işitme engelli adaylar gibi aynı testin verilebileceğine ancak, algılamada ve öğrenmede zorluk çektikleri için 1/3’ü kadar ek süre verilmesine,

Zihinsel engellilere engel durumlarını dikkate alarak ayrı bir test oluşturulmasına ve sınav süresinin 1/3’ü kadar ek süre verilmesine, okuyucu ve işaretleyici yardımı alarak soru kitapçığını hiç okuyamayan zihinsel engellilere ise sınav süresinin 2/3’ü kadar ek süre verilmesine karar verilmiştir.

Soruları kendisi okuyabilecek durumda olan (sınavda okuyucu yardımı talep etmeyen) ancak, Engelli Sağlık Kurulu Raporlarında Görme Sistemi, Göz Hastalıkları, Görme Bozukluğu vb. oranı % 25 ve üzerinde olan az gören adaylar ile Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporunda (ÇÖZGER) özel gereksinim düzeyi “Özel gereksinimi vardır (ÖGV)”/Özel Gereksinim Kodu “1” ve üzeri olan adaylara 30 dakika ek süre verilecektir.

 

Sınavda adaylara engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri uygulanacaktır.

Testlerde toplam 60 soru bulunacak ve sınav süresi 60 dakika olacaktır.

Adayların engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun hazırlanmış testler, adayların engel durumlarına göre sınav uyarlamaları ile gerçekleştirilecektir.

 

Milli Eğitim Bakanlığının görüşleri doğrultusunda;

Okulu; ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA OKULU (III. KADEME)/ÖZEL ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA OKULU (III. KADEME) veya ÖZEL EĞİTİM İŞ UYGULAMA MERKEZİ olanlar ile bu okullarda uygulanan özel eğitim programlarının uygulandığı özel eğitim sınıflarında öğrenim görenler (alan bilgisi; ORTA AĞIR OTİSTİK ENGELLİLER, ORTA AĞIR ZİHİNSEL ENGELLİLER, BİRDEN FAZLA ENGELLİLER (Orta-Ağır Zihinsel), BİRDEN FAZLA ENGELLİLER (Orta-Ağır Otizm) olanlar), 2020-Kura’ya başvuracaklardır.

Okulu; ÖZEL EĞİTİM MESLEK OKULU/ÖZEL ÖZEL EĞİTİM MESLEK OKULU, ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ, ÖZEL EĞİTİM İŞ OKULU olanlar ile bu okullarda uygulanan özel eğitim programlarının uygulandığı özel eğitim sınıflarında öğrenim görenler (alan bilgisi yukarıda belirtilen alanlar dışında olanlar), 2020-EKPSS’ye ortaöğretim düzeyinde başvuracaklardır.

ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

(ÖSYM) ÖSYM 06800 Bilkent-ANKARA

Başvuru, sınav, sınav/kura yerleştirme sonuçları konusunda adaylarca gönderilecek dilekçeler için: ÖSYM Engelli Adaylar Daire Başkanlığı (EADB) 06800 Bilkent-ANKARA

ÖSYM İnternet Adresi: http://www.osym.gov.tr

Aday İşlemleri (Başvuru, bilgi kontrol, değişiklik, düzeltme, tercih yapma vb.): https://ais.osym.gov.tr

Sonuçlar İçin İnternet Adresi: https://sonuc.osym.gov.tr

Çağrı Merkezi Telefon Numarası: 444 ÖSYM (444 67 96)

ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri: ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinin adres ve iletişim bilgileri ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde yer almaktadır.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İnternet Adresi: https://ailevecalisma.gov.tr

Başvuru işlemlerinden önce lütfen başvuru kılavuzunu okuyunuz.

 

 

Başvuru Kılavuzu için aşağıdaki bağlantıyı tıklayınız.

https://dokuman.osym.gov.tr/…/2020/EKPSS/kilavuz23012020.pdf