Engelli Çocukların ve Yetişkinlerin İnsan Hakları Toplantısı Ankara' da Gerçekleştirildi.

UNICEF, EDF, ICC’nin birlikte yürüttüğü “Batı Balkanlar ve Türkiye’de Çocukların Şiddetten Korunması ve Engelli Çocukların Toplumsal Yaşama Katılımının Desteklenmesi” Projesi Toplantısı 13-14 Aralık 2018 tarihlerinde Ankara'da yapıldı.Toplantının ana teması; "Engelli Çocukların ve Yetişkinlerin İnsan Hakları, BM Engelli Hakları Sözleşmesi Diyaloğu" idi. Avrupa Birliği(AB), Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Avrupa Engelliler Forumu (EDF) ve Uluslararası Çocuk Merkezi’nin (ICC) birlikte yürüttüğü toplantıya SAHİMSEN adına Engelliler Komisyon Başkanımız Ayşe Sarı katıldı. Toplantıya, Engelliler Konfederasyonunun yürüttüğü Türkiye Engelliler Meclisine Doğru Projesi kapsamında kurulan 32 il engelli meclisi temsilcisi de katıldı. Engelliler alanında çalışan aktivits ve sivil toplum örgüt temsilcilerinin katıldığı toplantıda Ayşe Sarı, 3. Oturumda söz aldı. Oturumda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Erişilebilirlik Dairesi Başkan Vekili Deniz ÇAĞLAYAN GÜMÜŞ ve Ayşe Sarı, “Erişilebilirlik: Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi Madde 9 Özelinde sunum yaptılar. Sendikamız adına toplantıya katılan, Engelliler Komisyonu Başkanı Ayşe SARI' nın konusu; “Erişilebilirlik ve Engelli Çocuklar” oldu. Erişilebilirliğin, tüm insan haklarının kullanımı için bir ön şart olduğunu, erişilebilirliğin olmadığı yerde, ayrımcılığın ve eşitsizliğin olduğunu belirten Ayşe Sarı, çocukların sağlık, eğitim ve yaşam hakkına erişimlerinde büyük sorun yaşandığını anlattı. Kreş, gündüz bakım evleri, çocuk yuvaları ve kulüpleri ile ilgili mevzuatta, erişilebilirlik ile ilgili hükümlerin yer almadığını açıkladı. Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliğinde, denetlenecek alanlar arasında; bilgiye ve iletişim teknolojilerine erişimin yer almadığını, bunun büyük bir eksiklik olduğunu belirtti. Erişilebilirlik ve makul uyumlaştırmanın yanlış anlaşıldığını, birbiri ile karıştırıldığını, erişilebilirliğin nüfus grupları için, standartlar dahilinde aşamalı olarak ve zorunlu olarak gerçekleştirilmesi gerekirken, makul uyumlaştırmanın, bireylerin ihtiyaçları gözetilerek acilen sağlanması hususunu dile getirdi. Tüm yapıların evrensel tasarım ilkeleri gözetilerek inşa edilmesi gerektiğini de belirten Ayşe SARI, verdiği örneklerle, çocuklar adına erişilebilirliğin sağlanması ve bunun için de acil olarak çalışmalara başlanması gerektiğini ifade etti. Çocukların topluma eşit ve tam anlamıyla dahil olmaları ve bağımsız bireyler olarak geleceğe güvenle bakmaları için; çocuğun üstün yararının gözetilmesi gerektiğini vurguladı. Devletin, engelli bireyleri sevmesi değil, saygı duyması gerektiğini de vurgulayan Ayşe Sarı, konuşmasını BM Engelli Hakları Sözleşmesinin 9. Maddesi kapsamında alınması gereken önlemleri açıklayarak tamamladı. Sunumların ardından yapılan çalıştay sürecinde katılımcılara erişilebilirlik ile ilgili sorular yöneltildi. Elde edilen sonuçlara göre; bazı STK temsilcilerinin illerde kurulan Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonları hakkında bilgi sahibi olmadığı, birçok STK temsilcisinin, bu komisyonlara nasıl başvuru yapacaklarını bilmedikleri, komisyonların etkin çalışmadığı, komisyonlar ceza kesilmiş olsa da bu cezaların uygulamaya konulmadığı, dolayısıyla erişilebilirlik konusunda çok önemli sorunların, yasal süre bitmiş olmasına rağmen devam ettiği ortaya konmuş oldu.

İlgili Resimler