Dünden Bugüne Engellilik Konferansı

İstanbul Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı Engelliler Müdürlüğü iş birliği ile gerçekleştirilen “Engellilik Araştırmaları – Dünden Bugüne Engellilik Konferansı” 15-16 Kasım 2018 tarihlerinde İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezinde yapıldı.

Konferansta, Türk toplumunun engellilik tarihi, sosyal-kültürel süreçler, kurumsal ve hukuksal tarih açısından ele alınırken farklı disiplinlerin engellilik deneyimleri, araştırmaları ve bilimsel çalışmaları da yer almıştır. Osmanlı arşiv belgelerinde yer alan engellilik ile ilgili tarihsel bilgilerin yanı sıra, Türkiye’deki sivil toplum hareketi dünü ve bugünü, engellilik hareketinin önde gelen temsilcileri tarafından anlatılmıştı.

Konferansta SAHİMSEN’i temsilen Engelliler Komisyon Başkanımız Ayşe SARI, sosyal hizmet sözlü bildiri bölümünde, “Türkiye’de Engellilik Üzerine Yürütülen Sosyal Hizmet Araştırmalarında Etik Konusunun Önemi” konulu sunum yapmıştır.

Bu konferansı düzenleyen İstanbul Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Sayın Prof. Dr. Ayşe Resa AYDIN ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı Engelliler Müdürlüğüne teşekkür ederiz.

İlgili Resimler