BM Toplantısı

SAHİMSEN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ENGELLİ HAKLARI KOMİTESİ TOPLANTISINDA TEMSİL EDİLDİ. 11-15 Mart 2019 tarihleri arasında İsviçre-Cenevre’de yapılan BM Engelli Hakları Komitesi Türkiye Oturumuna (21. Oturum), SAHİMSEN’i temsilen Engelliler Komisyon Başkanı Ayşe SARI katıldı. Ayşe SARI toplantıya; Engelliler Konfederasyonu’nun Uluslararası Engelliler Birliği (The International Disability Alliance –IDA) ile birlikte yaptığı organizasyon ile katılım sağladı. Engelliler Konfederasyonu-IDA işbirliği ile Konfederasyon Başkanı Turhan İÇLİ, SAHİMSEN Engelliler Komisyon Başkanı Ayşe SARI ve ekibin tercümanı Gülsün KILIÇ TAŞDELEN toplantıya katılırken, Samsun Engelliler Federasyonu Başkanı Mehmet AKBULUT, Samsun Engelli Kadın Derneğinden Selma GÖNDOĞDU, Türkiye Spina Bifida Derneği Ankara Şube Başkanı Selam ÇALIK, Engelli Kadın Derneğinden Sevda YILMAZ BOZBEY, İşitme Engelliler ve Aileleri Derneğinden Onur CANTİMUR ve Naciye CANTİMUR; Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı desteği ile katıldılar. Engelliler Konfederasyonu öncülüğünde, bizlerin de doğrudan katılımıyla hazırlanan Gölge Rapor, geçtiğimiz aylarda BM Engelli Hakları Komitesine teslim edilmişti. Beş gün devam eden toplantılarda, Türkiye Delegasyonu 21 kişi ile temsil edilirken Türkiye’den olarak katılım sağlayan engelli örgütleri şunlar oldu: 1. Engelliler Konfederasyonu 2. Samsun Engelliler Federasyonu (SAMEF) 3. Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİMSEN) 4. Türkiye Spina Bifida Derneği 5. İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği 6. Samsun Engelli Kadın Derneği 7. Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği (TOHAD) 8. Eşit Haklar İçin İzleme Derneği (ESHİD) Türkiye’den katılan engelli örgütleri olarak toplantıda söz alan Ayşe SARI konuşmasında, Sözleşme ile ulusal mevzuat arasında uyumsuzluk olduğunu, mevzuatımızda ayrımcı ifadelerin yer aldığını, ülkemizde yaşanan sorunların kaynağının bunlar olduğunu belirtti. Bu konuda örnekler vererek konuşmasına devam eden Ayşe SARI; fiziki ve bilgiye dair erişilebilirlik ve makul düzenleme, engelli işçilerin zorla emekliliği, SMA hastası çocukların ilaçlarına erişimi, SGK’nın fiyat güncellemesi ile ilgili sorunlara değindi. Konuşmasında 24.maddeye ilişkin değerlendirme yapan SARI, “Engelli çocuklar eğitimde ayrımcılığa uğramaya, dışlanmaya, ayrı tutulmaya devam ediyor. Kapsayıcı eğitime yönelik hiçbir alt yapı yok. Okullardaki eğitim materyalleri görme, işitme ve zihinsel engellilerin eğitimine uygun değil. Eğitim sisteminde standart kurallar ve uygulamalar var. Çocuklar bu kurallara uymaya zorlanıyor, Uymayan çocuklar bütünleştirilmiş ortamlardan uzaklaştırılıyor” dedi. Ayşe SARI konuşmasını “Sonuç olarak; engellilerin her türlü çeşitliliği göz önüne alınarak, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 4.maddede yer alan kapsayıcı, nitelikli ve adil bir eğitim sistemini hayata geçirilmesi, tüm karar alma süreçlerine, izleme ve değerlendirme dâhil hak ihlallerinin araştırılmasına engelli örgütlerinin dâhil edilmesi ve bu amaçlarla örgütlerin desteklenmesi, adli süreçlerde Sözleşmenin dikkate alınması, Sözleşmenin bilinirliğinin artırılması, mevzuat ve uygulamaların Sözleşmeye uygun hale getirilmesi ve ayrımcı dilin mevzuattan başlayarak hayatın her alanından kaldırılması zorunludur” cümleleri ile tamamladı. Toplantıya katılan engelli örgütleri Türk Delegasyonuna, Sözleşmenin uygulanılabilirliği konusunda Komite tarafından sorular sorulmasını sağladılar. Toplantıların ardından Komite, yazdığı Türkiye Raporunu Bakanlığa ve katılım sağlayan örgütlere gönderecek. Bundan sonraki süreçte bu zamana dek olduğu gibi; SAHİMSEN olarak engellilerin hak ihlallerini izlemeye ve değerlendirmeye, BM Engelli Hakları Sözleşmesinin temel alınarak; Sözleşmenin her alanda duyurulması, uygulanması ve uygulamaların takibi için çalışmalara devam edeceğiz.

İlgili Resimler