3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı

Sağlık Hizmetleri Sendikası Engelliler Komisyon Başkanlığından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı...

“KİMSEYİ GERİDE BIRAKMA”

SAHİMSEN olarak; kurulduğumuz günden bu yana tüm çalışanların haklarını savunurken, engelli bireylerin hak savunuculuğuna yönelik etkin çalışmalar yapmaktayız. Engelliler Komisyonu olarak; ulusal ve uluslararası çalışmalarımızla engellilik hareketinin içindeyiz. Dün olduğu gibi, bundan sonra da alanda yaşanan sorunları ortadan kaldırmak amaçlı verdiğimiz mücadeleye devam edeceğiz.

Birleşmiş Milletler (BM) Engelli Hakları Sözleşmesinin Türkiye’de yürürlüğe girişinin, 10. yılındayız. Komisyon olarak; Sözleşmenin bilinirliğini artırmak; yaptığımız çalışmalarda Sözleşmeyi esas almak; bizim temel misyonumuzdur.

3Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle BM Engelli Hakları Komitesi, “Engellilerin katılımını ve liderliklerini teşvik etmek: 2030 Kalkınma Gündemi için harekete geçmek” sözünü 2019 teması olarak belirledi. Bizler de; engelli bireylerin bağımsız bireyler olarak topluma tam ve eşit katılımını desteklemek ve engelli ve aileleri arasında bu konuda bilinç oluşturmak için; gündemimize bu temayı aldık. Topluma tam katılım; engelli bireylerin tüm kamusal hizmetlere diğer bireyler gibi eşit erişimini sağlamakla mümkün olacaktır. Bu hizmetler; seçme ve seçilme hakkı, eğitime, sağlığa, istihdama erişim başta olmak üzere tüm insan haklarıdır. Burada önemli olan engelli bireylerin tüm hizmetlere ayrımcılığa uğramadan erişimlerini sağlamaktır. Bunun yanında engellilerin karar alma mekanizmalarına etkin katılımının sağlanması; bizlerin nihai hedefi olmakla birlikte Devletin tüm kademelerinin de sorumluluğudur.

11-15 Mart 2019 tarihleri arasında; BM Engelli Hakları Komitesinin Türkiye Toplantısı için Cenevre’de idik. Toplantı öncesi Türkiye’nin Komiteye gönderdiği Ülke Raporuna karşılık; Engelliler Konfederasyonu öncülüğünde hazırlanan STK Gölge Raporu çalışmasında doğrudan görev aldık. Cenevre’de yapılan bu toplantının ardından Komite tarafından Türkiye’ye gönderilen Nihai Gözlem Raporunda (9.4.2019) yer alan endişelerin farkındayız. Bu Raporda yer alan tavsiyeleri ise çalışmalarımızın odağına aldık. Ülkemiz için ve ülkemizde yaşayan; ırkı, etnik kökeni, dini, dili, cinsel yönelimi, cinsiyeti, yaşı…ne olursa olsun her bir engelli birey için üzerimizdeki sorumluluğu yerine getirmek amacıyla, politikalara etki edeceğiz.

Artık bir değişimin olması zorunlu. Bu değişim, öncelikle mevzuat alanında olmalıdır. Engelliliğe yönelik ayrımcılık içeren, ayrımcılığa neden olan tüm mevzuatın Sözleşmeye uygun hale getirilmesi şarttır. Bu konuda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına verdiğimiz; çalışma grubunun kurulması yönündeki önerimizin takipçisi olacağız.

Öte yandan ülkemizde topluma tam katılımı sağlayacak öncelikli amaçlar arasında erişilebilirliğin sağlanması gelir. Erişilebilirlik ile ilgili verilen tüm ek süreler dolmuştur. Buna rağmen yerel yönetimler gerekli önlemleri almaktan imtina etmektedir. Hastaneler, okullar ve tüm kamu hizmet binalarına baktığımızda; önemli çoğunluğunun hala erişilebilir olmadığını görüyoruz. Makul düzenleme talepleri ise karşılanmıyor. Sözleşmeye göre makul düzenlemenin reddinin ayrımcılık olduğu ve ayrımcılığın da yasak olduğu biliniyor. Ancak bu bilgi ülke mevzuatında karşılığını bulmadığı gibi bu bilgilerin halka inmediğini de söylemek yanlış olmaz.

Bizler her zamanki gibi, 3 Aralık gününün mücadele günü olması anlayışıyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine yönelik politikaların; engelliliğe ve cinsiyete duyarlı olması gerektiğini vurguluyor, 2030 Gündemi sözü olan “KİMSEYİ GERİDE BIRAKMA” sözünü yasa koyuculara bildiriyoruz. Katılımın esasının; politika inşa sürecine ve kararlara katılmak olduğunu yeniden beyan ediyoruz.

Bu mesaj ile 3 Aralık 2019 Dünya Engelliler Gününde, engellilerin katılımını ve liderliklerini teşvik etmek amacıyla ve 2030 Kalkınma Gündemi için; tüm engelli bireyleri, onların ailelerini ve engelli örgütlerini dayanışmaya ve harekete geçmeye çağırıyoruz.

Ayşe SARI

Sosyal Hizmet Uzmanı

Sağlık Hizmetleri Sendikası Engelliler Komisyon Başkanı